Badania farmaceutyków w matrycach środowiskowych


Oznaczanie farmaceutyków w wodzie czystej, wodzie procesowej, wodzie „brudnej” metodami opartymi o EPA 1694 lub procedurami własnymi opartymi o EPA

Analiza ryzyka dla ujęcia wody


Nowość w praktyce ochrony zasobów wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Mikroplastik


Badania mikroplastiku ilościową metodą oznaczania polimerów techniką GC-MS po pirolizie

NASZA OFERTA


NASZA OFERTA

Usługi oferowane przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. – laboratorium badawcze

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version