Ścieki


Ścieki

Laboratorium oferuje: 

AKREDYTOWANE POBIERANIE ŚCIEKÓW:

 • jednorazowe
 • złożone
 • średniodobowe


AKREDYTOWANE ANALIZY ŚCIEKÓW:

 • surowych
 • oczyszczonych
 • podczyszczonych
 • technologicznych
 • opadowych

Laboratorium wykonuje badanie zgodnie z obowizujcymi regulacjami prawnymi.

 

Osady ściekowe

Laboratorium oferuje objęte zakresem akredytacji pobieranie oraz wykonanie badakomunalnych osadów ciekowych i gruntów na których mają być stosowane osady ściekowe zgodnie z obowizujcymi regulacjami prawnymi.

Badanie obejmuje analizy:

 • fizykochemiczne
 • biologiczne
 • parazytologiczne

wraz z przygotowaniem opinii o moliwociach zagospodarowania osadu ciekowego na konkretnym gruncie oraz wyliczeniem dopuszczalnej dawki osadów ciekowych.

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version