NASZA HISTORIA


NASZA HISTORIA

1958 rok, to początek działalności obecnego OŚRODKA BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA W KATOWICACH. Przy istniejącym wówczas Oddziale Inspekcji Ochrony Wód Wydziału Gospodarki Wodnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach powstało laboratorium. Celem jego działania było określanie jakości powierzchniowych wód płynących w województwie oraz wspomaganie inspekcji w zakresie prac laboratoryjnych.

W 1959 roku uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powołano do życia zakład budżetowy Laboratorium Badań Wód i Ścieków. Po reformie administracyjnej kraju w 1974 roku Laboratorium zostało przekształcone w Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, zakład budżetowy Urzędu Wojewódzkiego.

W 1989 roku Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach został przekształcony w przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim był Wojewoda Śląski. W zakresie realizacji zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej Ośrodek stał się jednostką specjalistyczną Wojewody Śląskiego.

Z dniem 1 października 2007 roku Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska przekształca się w  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Spółka powstała na mocy Aktu Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego z dnia 22.06.2007 r.

LABORATORIUM


LABORATORIUM

Nasza firma posiada własne Laboratorium Badawcze, co umożliwia całościową obsługę przedsiębiorstw w zakresie zobowiązań środowiskowych. Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji od roku 1998. Certyfikat Akredytacji Nr AB 213 

Potwierdza kompetencje techniczne i spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od 2005 roku na mocy umowy sublicencyjnej jest uznanym laboratorium międzynarodowym posiadającym prawo do posługiwania się połączonym znakiem

ILAC-MRA/PCA. Laboratorium posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia badań jakości, gleb, odpadów, wód i ścieków zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Pomagamy Klientom w ustaleniu rodzaju niezbędnych oznaczeń, dokonujemy profesjonalnego pobierania i przygotowania próbek.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY


NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
  • 60 lat doświadczenia – rok założenia: 1958
  • wysokiej klasy specjaliści z zakresu badań i wydawania opinii
  • w dziedzinie ochrony środowiska
  • nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy
  • ponad 300 akredytowanych parametrów
  • akredytowane pobieranie próbek na terenie całego kraju
  • rocznie ponad 1000 zadowolonych Klientów

Dane rejestrowe


Dane rejestrowe

Nr KRS: 0000288674 
NIP: 634-013-62-91 
REGON: 001331638 

Bank: ING Bank Śląski O/Katowice 
Nr konta: 86 10501214 1000 0007 0000 6141

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług ( WRU ) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version