Nasze akredytowane laboratorium


NASZE LABORATORIUM

Laboratorium posiada Akredytację od 1998 roku.  Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań z zakresu ochrony środowiska zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 213 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 213. Laboratorium wykonuje rocznie badania ponad 200 tys. wskaźników w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.  Laboratorium od lat uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych m. in. Polskie Centrum Akredytacji, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnikę Krakowską doskonaląc swoje kompetencje, kwalifikacje i doświadczenia.

 

 

ZAKRES BADAŃ


ZAKRES BADAŃ

realizowany jest z wykorzystaniem:

 • optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ( ICP-OES)
 • spektrometrii mas sprzężonej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-MS)
 • atomowej spektrometrii absorpcyjnej z generacją zimnych par (CV-AAS)
 • chromatografii gazowej z detekcją FID/ ECD
 • chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS/ GC-MS/MS)
 • chromatografii cieczowej (HPLC)
 • chromatografii jonowej (IC)
 • spektrometri UV-VIS
 • autoanalizatorom do oznaczania substancji biogennych
 • nowoczesnym urządzeniom do przygotowywania prób do badań zapobiegającym kontaminacji zanieczyszczeń

SYSTEM ZAPEWNIA:

 • monitorowanie i raportowanie przebiegu badań wraz ze statystyczną kontrolą jakości
 • pełną obsługę zleceń
 • bezpieczeństwo danych poprzez kodowanie dostępu do programu
 • cyfrowe kodowanie próbek
 • regularne sporządzanie kopii bezpieczeństwa.

Nasze akredytowane laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB od 1995 roku.

 

 

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version