Nasze akredytowane laboratorium


NASZE LABORATORIUM

Laboratorium posiada Akredytację od 1998 roku.  Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań z zakresu ochrony środowiska zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 213 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 213. Laboratorium wykonuje rocznie badania ponad 200 tys. wskaźników w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.  Laboratorium od lat uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych m. in. Polskie Centrum Akredytacji, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnikę Krakowską doskonaląc swoje kompetencje, kwalifikacje i doświadczenia.

 

 

ZAKRES BADAŃ


ZAKRES BADAŃ
 • optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ( ICP – OES )
 • absorpcji atomowej:
  • płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS )
  • bezpłomieniowej absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS)
  • absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS)
  • absorpcji atomowej w technice generacji wodorków (HG-AAS)
 • chromatografii gazowej (GC) z detektorami FID,NPD
 • chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS)
 • chromatografii cieczowej (HPLC)
 • spektroskopii w podczerwieni (FTIR),spektormetri UV-VIS
 • autoanalizatorom do oznaczania substancji biogennych
 • nowoczesnym urządzeniom do przygotowywania prób do badań zapobiegającym kontaminacji zanieczyszczeń

SYSTEM ZAPEWNIA:

 • monitorowanie i raportowanie przebiegu badań wraz ze statystyczną kontrolą jakości
 • pełną obsługę zleceń
 • bezpieczeństwo danych poprzez kodowanie dostępu do programu
 • cyfrowe kodowanie próbek
 • regularne sporządzanie kopii bezpieczeństwa.

Nasze akredytowane laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB od 1995 roku.

Zarządzanie laboratorium wspomagane jest komputerowym systemem LIMS-LABMASTER (Laboratory Information Management System) opracowanym przez firmę KEBO ze Szwecji.

 

 

Kadra akredytowanego laboratorium


Kadra laboratorium

mgr inż. Piotr Król

Kierownik Pracowni Badań Terenowych

Kierownik ds.jakości

tel. (32) 259 70 36 w. 145

e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

mgr inż. Mirosława Lipińska

Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych

tel. (32) 259 70 36 w. 161
e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

dr Marta Stefaniak

Kierownik Pracowni Analiz Instrumentalnych

tel. (32) 259 70 36 w. 173
e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

mgr Barbara Kostrzewska

Kierownik Pracowni Badań Biologicznych

tel. (32) 259 70 36 w. 164
e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług (WRU) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version