Nasze akredytowane laboratorium


NASZE LABORATORIUM

Laboratorium posiada Akredytację od 1998 roku.  Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań z zakresu ochrony środowiska zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 213 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 213. Laboratorium wykonuje rocznie badania ponad 200 tys. wskaźników w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.  Laboratorium od lat uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych m. in. Polskie Centrum Akredytacji, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnikę Krakowską doskonaląc swoje kompetencje, kwalifikacje i doświadczenia.

Lista badań prowadzona w ramach elastycznego zakresu akredytacji: cz.I ;cz.II ;cz. III

 

 

 

ZAKRES BADAŃ


ZAKRES BADAŃ
 • optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ( ICP – OES )
 • absorpcji atomowej:
  • płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS )
  • bezpłomieniowej absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS)
  • absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS)
  • absorpcji atomowej w technice generacji wodorków (HG-AAS)
 • chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS)
 • chromatografii cieczowej (HPLC)
 • spektroskopii w podczerwieni (FTIR),spektormetri UV-VIS
 • autoanalizatorom do oznaczania substancji biogennych
 • nowoczesnym urządzeniom do przygotowywania prób do badań zapobiegającym kontaminacji zanieczyszczeń

SYSTEM ZAPEWNIA:

 • monitorowanie i raportowanie przebiegu badań wraz ze statystyczną kontrolą jakości
 • pełną obsługę zleceń
 • bezpieczeństwo danych poprzez kodowanie dostępu do programu
 • cyfrowe kodowanie próbek
 • regularne sporządzanie kopii bezpieczeństwa.

Nasze akredytowane laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB od 1995 roku.

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Realizacji Usług ( WRU ) oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS).

                                                                                                   Procedura Rozpatrywania Skarg

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version