Gleba


Gleba

Laboratorium wykonuje akredytowane pobieranie i badanie próbek gleby/gruntu: 

  • przed zakupem bądź dzierżawą gruntu

  • w ramach raportów początkowych i końcowych dla instalacji IPPC

  • w celu sporządzenia rejestru historycznego zanieczyszczenia gruntu

  • antropogenicznego przeznaczonego do dalszego wykorzystania: nasypy, utwardzenia terenu, wymiana gruntu – rekultywacja ex-situ

  • pod rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia w celu oszacowania kosztów remediacji

  • w celu monitorowania przebiegu procesu oczyszczania

oraz oferuje ocenę wyników badań i sporządzenie sprawozdania określającego m.in. stopień zanieczyszczenia gleby oraz ewentualną potrzebę i szacunkowy koszt rekultywacji podłoża gruntowego-wodnego przedmiotowego terenu.

Zakres badań pobieranych próbek gruntu oraz wód gruntowych jest ustalany zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów, w dostosowaniu do specyfiki użytkowania badanego podłoża gruntowego.

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version