Paliwa


Paliwa

Laboratorium oferuje wykonanie badań paliw konwencjonalnych (węgiel) oraz paliw alternatywnych (biomasa, paliwo z odpadów komunalnych) w zakresie:

OZNACZANIE CIEPŁA SPALANIA METODĄ KALORYMETRYCZNĄ ORAZ WARTOŚCI OPAŁOWEJ Z OBLICZEŃ:

 • paliw stałych tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
 • paliw alternatywnych – stałych paliw wtórnych (solid recovered fuels SRF) tj.: osady ściekowe, odpady komunalne
 • biomasy / biopaliw stałych tj.: odpady pochodzenia roślinnego i drzewnego (trociny, słoma itp.), odpady z produkcji papieru,
 • odpadów paleniskowych tj.: popiół, żużel.

 

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WĘGLA, WODORU I SIARKI METODĄ WYSOKOTEMPERATUROWEGO SPALANIA Z DETEKCJĄ IR W:

 • paliwach stałych tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
 • paliwach alternatywnych – stałych paliwach wtórnych (solid recovered fuels SRF) tj.: osady ściekowe, odpady komunalne
 • biomasie / biopaliwach stałych tj.: odpady pochodzenia roślinnego i drzewnego (trociny, słoma itp.), odpady z produkcji papieru;
 • odpadach paleniskowych tj.: popiół, żużel;

 

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI AZOTU METODĄ WYSOKOTEMPERATUROWEGO SPALANIA Z DETEKCJĄ TC W:

 • paliwach stałych tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
 • paliwach alternatywnych – stałych paliwach wtórnych (solid recovered fuels SRF) tj.: osady ściekowe, odpady komunalne
 • biomasie / biopaliwach stałych tj.: odpady pochodzenia roślinnego i drzewnego (trociny, słoma itp.), odpady z produkcji papieru;
 • odpadach paleniskowych tj.: popiół, żużel;
 • glebie i gruntach.

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version