BADANIA FARMACEUTYKÓW W MATRYCACH ŚRODOWISKOWYCH


BADANIA FARMACEUTYKÓW W MATRYCACH ŚRODOWISKOWYCH

Rozwój współczesnej medycyny ściśle wiąże się z farmaceutykami zarówno tymi, które są znane od lat oraz opartymi na substancjach nowej generacji. Leki i ich metabolity oraz produkty ich przemian są często wykrywane i oznaczane w ściekach i wodach. Ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, akwakultury, hodowla zwierząt, odpady są źródłem emisji farmaceutyków do środowiska. W chwili obecnej farmaceutyki w środowisku stanowią wyzwanie w jego ochronie.

Komisja Europejska w swoich komunikatach zwraca uwagę na problem obecności substancji farmaceutycznych w wodach, glebach oraz tkankach zwierzęcych. Dyrektywa (UE) 2020/2184
z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz WHO zalecają objęcie mechanizmem listy obserwacyjnej hormon – beta-estradiol.

Komisja (UE) decyzją wykonawczą ustanowiła listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą (UE)
w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy z 2008 roku (2008/105/WE).

Laboratoria grupy Eurofins wykonują oznaczanie farmaceutyków w wodzie czystej, wodzie procesowej oraz wodzie „brudnej” metodami znormalizowanymi opartymi o EPA 1694 lub według procedur wewnętrznych, również bazujących na EPA Method.

Metodyki powyższe pozwalają na wykrycie około 300 substancji aktywnych z różnych grup farmaceutyków w wodach.

 

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version