Analiza ryzyka dla ujęcia wody


Analiza ryzyka dla ujęcia wody

Eurofins OBIKŚ Polska oferuje wykonanie opracowania analizy ryzyka dla ujęcia wody.

Eurofins OBIKŚ Polska posiada zespół ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi (w tym uprawnieniami hydrogeologicznymi), który poprzez zdobyte doświadczenie i umiejętności zapewnia merytoryczne wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tym ustawowym obowiązku.

Dokumentacja strefy ochronnej ujęcia TOP przygotowana przez ekspertów Eurofins OBIKŚ Polska spełnia wymogi formalne oraz sporządzona jest zgodnie z zasadami sztuki hydrogeologicznej.

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest elementem wprowadzonym do praktyki ochrony zasobów wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jest to podstawa podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody lub rezygnacji z niej, która dotyczy praktycznie wszystkich ujęć zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., właściciel ujęcia wody, realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka dla posiadanego ujęcia wody.

Analiza ryzyka dla ujęć wód musi być wykonywana dla wszystkich poniżej wymienionych ujęć nieposiadających dotąd ustanowionych terenów ochrony pośredniej (TOP):

  • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
  • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Analiza ryzyka dla ujęć wody  musi być wykonana do końca 2022 r.

Brak wykonanej analizy ryzyka dla ujęcia wody może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody!

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version