Analiza ryzyka dla ujęcia wody


Analiza ryzyka dla ujęcia wody

Analiza ryzyka dla ujęcia wody jest nowym elementem wprowadzonym do praktyki ochrony zasobów wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jest to podstawa podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody lub rezygnacji z niej, która dotyczy praktycznie wszystkich ujęć zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, które obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., właściciel ujęcia wody, realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka dla posiadanego ujęcia wody.

Analiza ryzyka dla ujęć wód musi być wykonywana dla wszystkich poniżej wymienionych ujęć nieposiadających dotąd ustanowionych terenów ochrony pośredniej (TOP):

  • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;

  • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Wymienione powyżej polimery odpowiadają za 80% światowej produkcji tworzyw sztucznych.

Wyślij zapytanie ofertowe
Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version