Monitoring składowisk odpadów


Monitoring składowisk odpadów

Laboratorium świadczy usługi kompleksowego monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z obowiązującymi regulacjami prawnymi w fazach:

  • przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów

  • eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska

  • poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

 

Kompleksowa obsługa zawiera:

  • badania fizykochemiczne wód podziemnych, odciekowych i powierzchniowych,

  • badania emisji gazów składowiskowych,

  • badania składu i struktury masy składowiska,

  • badania osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowiska,

  • badania sprawności systemu odprowadzania gazów składowiskowych,

  • opracowanie raportów z monitoringu.

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version