BADANIE EKOTOKSYCZNOŚCI


Badania ekotoksyczności

Badania ekotoksyczności dostarczają informacji na temat intensywności działań niepożądanych wynikających z oddziaływania człowieka i mogą dostarczyć danych dla oceny potencjalnego wpływu na środowisko substancji odprowadzanych do wód, rozprowadzanych na lądzie lub dostarczanych na składowiska odpadów. Związki toksyczne lub pochodzenia antropologicznego mogą mieć wpływ na środowisko oraz żyjące w nim organizmy, nawet jeśli są one obecne w bardzo niskim stężeniu.

Badania ekotoksyczności pomagają zrozumieć zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz informują o sprawnej i efektywnej odbudowie ekosystemu.

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. wykonuje w ramach grupy laboratoriów badanie ekotoksyczności oraz na życzenie Klienta interpretację otrzymanych wyników badań.

WŁAŚCIWOŚCI H14 I H15 W ODPADACH A EKOTOKSYCZNOŚĆ

Oferujemy wykonanie badań ekotoksyczności zgodnie z Dyrektywą w sprawie Niebezpiecznych Odpadów (HWD, Dyrektywa Rady 91/689/WE) stanowiącej ramy dla klasyfikacji niebezpieczeństw ze strony odpadów. W zakresie niebezpiecznych właściwości określamy m.in:

  • H14 odnosi się do właściwości „Ekotoksyczny”, to znaczy odpadu, który stanowi lub może stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub więcej elementów środowiska.
  • H15 dotyczy odpadów, które mogą w dowolny sposób, po zakończeniu procesu unieszkodliwiania, wydzielać inną substancję, np. substancję wyługowaną, która posiada którąkolwiek spośród właściwości od H1 do H14

Badania ekotoksyczności wykonujemy na organizmach wód słodkich, słonych, lądowych bentosowych.

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version