MONITORING SKŁADOWISK


MONITORING SKŁADOWISK

Nasza firma świadczy usługi kompleksowego monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523).

Świadczymy usługi monitoringu w każdym okresie eksploatacji składowiska:

 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

Wszystkie fazy realizacji monitoringu prowadzone są stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Nasze badania są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

ZAKRES BADAŃ


ZAKRES BADAŃ

Ipsa dolor recusandae officia voluptate provident accusantium inventore obcaecati officiis ullam!

 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

TESTY ZGODNOŚCI ODPADÓW


TESTY ZGODNOŚCI ODPADÓW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Culpa illo reprehenderit, sint dolorem delectus asperiores amet optio possimus voluptates! Optio excepturi reiciendis omnis dolorem sapiente quis quos eum error aspernatur.

Wszystkie fazy realizacji monitoringu prowadzone są stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Nasze badania są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

BADANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH


ODPADy WYDOBYWCZE

Nasza firma świadczy usługi kompleksowego monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523).

Świadczymy usługi monitoringu w każdym okresie eksploatacji składowiska:

 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

Wszystkie fazy realizacji monitoringu prowadzone są stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Nasze badania są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniają wszystkie wymagania formalno – prawne określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

BADANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH


ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.
 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.
 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version