COVID-19


COVID-19

Dużym wyzwaniem dla laboratoriów środowiskowym jest pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, który sparaliżował nasze dotychczasowe życie.

Grupa Eurofins opracowała metodę badawczą pozwalająca na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 w ściekach oraz w wymazach z powierzchni.

 

COVID-19 w ściekach

  • Systematyczny monitoring ścieków na obecność COVID-19 pozwoli samorządom i przedsiębiorstwom podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenianie się ogniska zakażenia

  • COVID-19 możemy wykryć w ściekach już na 7 dni przed pojawieniem się objawów u osób zakażonych oraz w populacji o wskaźniku infekcji od 2 do 10 zakażonych na 10 000 mieszkańców

  • Ekonomicznie najkorzystniejsza forma przewidywania ogniska zakażenia

  • Duże, gęsto zaludnione obszary w UE już dziś prowadzą monitoringi w celu śledzenia trendu rozwoju choroby i wczesnego wykrycia potencjalnego ogniska zakażenia w mieście lub zakładzie pracy

Oznaczenie w ściekach opiera się na dwuetapowym teście z wykorzystaniem plamormy Eurofins Technologies VIRSeek RT-PCR, zgodnie z zaleceniami WHO. Próbki ścieków są podzielone na dwie fazy – wodną (supernatant) i stałą (zawiesina). Testy dwuetapowe są wykonywane w obu fazach, a wyniki są podawane indywidualnie jako wykryty/niewykryty. Przedstawiona jest także wartość trendu, która daje możliwość śledzenia rozwoju potencjalnej epidemii.

W zaleceniu Komisji (UE) 2021/472 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wspólnego podejścia do ustanowienia systematycznego nadzoru nad SARS-CoV-2 i jego wariantami w ściekach w UE zdecydowanie zaleca się państwom członkowskim, aby jak najszybciej, ale nie później niż od 1 października 2021 r., wprowadziły krajowe systemy nadzorowania ścieków, ukierunkowane na gromadzenie danych dotyczących SARS- CoV-2 i jego wariantów w ściekach.

COVID-19 w ściekach

Grupa Eurofins wykonuje badania obecności wirusa COVID-19 na powierzchni.

Badanie polega na pobraniu wymazów z powierzchni np. blatów, windy, poręczy, urządzeń wspólnego użytku za pomocą zestawu do samodzielnego poboru bądź przy wsparciu naszego specjalisty.

Wyślij zapytanie ofertowe
Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version