BADANIE AZBESTU


BADANIE AZBESTU

Podczas prac rozbiórkowych często istotne jest ustalenie, czy w odpadach jest obecny azbest, czy też go nie ma.

Azbest można znaleźć między innymi w izolacji, płytach podłogowych i klejach. Badanie pod mikroskopem umożliwia zweryfikowanie obecności azbestu i dostarczenie szacunkowych danych co do jego ilości.

W laboratorium analiz środowiskowych wykonujemy kompleksowe badania próbek stałych na obecność włókien azbestowych. Oferta uwzględnia wnikliwe badania materiałów, obiektów oraz wyrobów budowlanych na obecność włókien azbestowych takich jak:

  • chryzotyl,
  • amozyt,
  • antofilit,
  • tremolit,
  • aktynolit,
  • krokidolit.

Posiadamy akredytację (AB 1609) zgodną z normą EN ISO 17025 zatwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres uwierzytelnienia obejmuje:

  • badanie próbek stałych metodą mikroskopii polaryzacyjnej na obecność azbestu,
  • badanie próbek stałych metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej na obecność azbestu.

Wyślij zapytanie ofertowe
Zadzwoń

Przygotujemy korzystną ofertę współpracy.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version