Laboratorium oferuje akredytowane pobieranie i badania jakości oraz monitoring wód:

  • przeznaczonych do spożycia
  • powierzchniowych
  • podziemnych
  • mineralnych i źródlanych
  • leczniczych
  • w kąpieliskach

Zanieczyszczenie wód – wykonujemy monitoring oraz pełne zakresy badań według następujących rozporządzeń:

WYDAWANIE ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE NATURALNYCH SUROWCÓW LECZNICZYCH – WÓD

Nasza firma posiada decyzję Nr 4 Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2007., znak: MZ-OZU-521-11260-3/GR/07, udzielającą prawa do wydawania gminom świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych – wód, na podstawie przeprowadzonych badań.

Kwalifikacje i doświadczenie kadry zatrudnionej w Laboratorium są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 565).

Oferujemy Państwu przeprowadzenie badań naturalnych surowców leczniczych – wód w zakresie określonym we wzmiankowanym powyżej rozporządzeniu, a także wydanie świadectwa potwierdzającego własności lecznicze wód. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości w tym zakresie.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version