Oferujemy wykonanie akredytowanych badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane, w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257). Badania obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych metodami referencyjnymi (lub równoważnymi), wymienionymi w załączniku do rozporządzenia.

OPINIE EKOLOGICZNE O WŁAŚCIWOŚCIACH OSADÓW ŚCIEKOWYCH I MOŻLIWOŚCIACH ICH WYKORZYSTYWANIA

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257) określa warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, do rekultywacji terenów na cele rolne, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Przeprowadzamy interpretację wyników badań osadów ściekowych i gruntów określając możliwość wykorzystania badanego osadu ściekowego na konkretnym gruncie oraz dopuszczalną dawkę osadów ściekowych.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version