Oferujemy także akredytowane badania zanieczyszczenia gleby, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. 2016 poz. 1395 ).

ZANIECZYSZCZENIE GLEB – OCENA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I INWESTYCYJNYCH

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. realizuje w zakresie badania i ocen zanieczyszczenia gleby terenów przemysłowych i inwestycyjnych następujące usługi:

  •  wykonanie otworów badawczych wraz z opisem występujących profili geologicznych
  •  pobieranie do badań próbek gruntu i wód podziemnych
  • wykonanie badań zanieczyszczenia pobranych próbek substancjami, których występowanie jest spodziewane ze względu na uprzednie i aktualne użytkowanie terenu
  • ocenę wyników badań i sporządzenie sprawozdania określającego m.in. stopień zanieczyszczenia gleby oraz ewentualną potrzebę i szacunkowy koszt rekultywacji podłoża gruntowego-wodnego przedmiotowego terenu

Zakres badań pobieranych próbek gruntu, wód podziemnych jest ustalany zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów, w dostosowaniu do specyfiki użytkowania badanego podłoża gruntowego.

W celu określenia jakości gruntów występujących na terenie przemysłowym, wyniki badań porównuje się z dopuszczalnymi wartościami granicznymi zanieczyszczeń w odpowiednich strefach głębokościowych gruntów obszarów przemysłowych każdego typu, określonych w załączniku do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. 2016 poz. 1395 ). Wyniki badań jakości wód podziemnych interpretuje się w oparciu o wartości dopuszczalne wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów oceny stanu wód podziemnych (Dz. U.,20160;85).

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version