BADANIA SPECJALISTYCZNE


BADANIA SPECJALISTYCZNE

Wykonujemy badania opakowań z tworzyw sztucznych pod kątem ich zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi: Kadm, Ołów, Rtęć oraz Chrom VI zgodnie z wymaganiami zawartymi w zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015, poz.170) oraz polskiej normie PKN-CEN/CR 13695-1:2005.

Zapytania ofertowe: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version