BADANIE PALIW


BADANIE PALIW

Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji od roku 1998. Certyfikat Akredytacji Nr AB 213 potwierdza kompetencje techniczne i spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Od 2005 roku na mocy umowy sublicencyjnej jest uznanym laboratorium międzynarodowym posiadającym prawo do posługiwania się połączonym znakiem ILAC-MRA/PCA. Laboratorium posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia badań fizycznych, chemicznych i bilogicznych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

Nasza firma oferuje wykonanie badań paliw konwencjonalnych (węgiel) oraz paliw alternatywnych (biomasa, paliwo z odpadów komunalnych) w zakresie:

 1. Oznaczanie ciepła spalania metodą kalorymetryczną oraz wartości opałowej z obliczeń:
  • paliw stałych tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
  • paliw alternatywnych – stałych paliw wtórnych (solid recovered fuels SRF) tj.: osady ściekowe, odpady komunalne
  • biomasy / biopaliw stałych tj.: odpady pochodzenia roślinnego i drzewnego (trociny, słoma itp.), odpady z produkcji papieru,
  • odpadów paleniskowych tj.: popiół, żużel.
 2. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR w:
  • paliwach stałych tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
  • paliwach alternatywnych – stałych paliwach wtórnych (solid recovered fuels SRF) tj.: osady ściekowe, odpady komunalne
  • biomasie / biopaliwach stałych tj.: odpady pochodzenia roślinnego i drzewnego (trociny, słoma itp.), odpady z produkcji papieru;
  • odpadach paleniskowych tj.: popiół, żużel;
 3. Oznaczanie zawartości azotu metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC w:

  • paliwach stałych tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks;
  • paliwach alternatywnych – stałych paliwach wtórnych (solid recovered fuels SRF) tj.: osady ściekowe, odpady komunalne
  • biomasie / biopaliwach stałych tj.: odpady pochodzenia roślinnego i drzewnego (trociny, słoma itp.), odpady z produkcji papieru;
  • odpadach paleniskowych tj.: popiół, żużel;
  • glebie i gruntach.

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version