BADANIA MIKROBIOLOGICZNE


MIKROBIOLOGICZNE

Nasz Ośrodek wykonuje badania mikrobiologiczne wody do spożycia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z póź.zm.).

Wybierz podmiot jaki reprezentujesz i sprawdź zakres i cenę badań jakie jesteś zobowiązany zrobić.

PUNKTY OPIEKI MEDYCZNEJ


OPIEKI MEDYCZNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz  w punktach opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria,gabinety).

BADANIA WODY ZIMNEJ


BADANIA

Zakres badań obejmuje:


– oznaczenia objęte monitoringiem kontrolnym:

 •  Bakterie grupy coli
 •  Escherichia coli

– oznaczenia objęte monitoringiem przeglądowym:

 • Bakterie grypy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • Clostridium perfringes
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C

BADANIA CIEPŁEJ WODY


BADANIA

Zakres badań obejmuje:


(od 1 stycznia 2008 r. należy badać w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej )

 • Legionella sp.

O wymaganym zakresie badań (monitoring kontrolny lub przeglądowy) decyduje lokalna Jednostka Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy nie dysponują Państwo informacją odnośnie akceptowanego przez Sanepid zakresu analiz mikrobiologicznych, pomożemy Państwu w ich ustaleniu.

W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Sprawdź ceny pakietów badań dla punktów opieki zdrowotnej.

PUNKTY GASTRONOMICZNE:


GASTRONOMICZNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz w punktach gastronomicznych.

BADANIA WODY ZIMNEJ


BADANIA WODY

Zakres wody obejmuje:


– oznaczenia objęte monitoringiem kontrolnym:

 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli

– oznaczenia objęte monitoringiem przeglądowym:

 • Bakterie grypy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • Clostridium perfringes
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C

BADANIA WODY CIEPŁEJ


BADANIE WODY

Zakres wody obejmuje:

(od 1 stycznia 2008 r. należy badać w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej )

 • Legionella sp.

O wymaganym zakresie badań (monitoring kontrolny lub przeglądowy) decyduje lokalna Jednostka Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy nie dysponują Państwo informacją odnośnie akceptowanego przez Sanepid zakresu analiz mikrobiologicznych, pomożemy Państwu w ich ustaleniu.

W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta .

Sprawdź ceny pakietów badań dla punktów gastronomicznych

BADANIA DLA OBIEKTÓW WYPOCZYNKOWO – REKREACYJNE


WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz dla obiektów wypoczynkowo – rekereacyjnych.

BADANIA WODY ZIMNEJ


BADANIA WODY

– oznaczenia objęte monitoringiem kontrolnym:

 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli

– oznaczenia objęte monitoringiem przeglądowym:

 • Bakterie grypy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • Clostridium perfringes
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C

BADANIA WODY CIEPŁEJ


BADANIA WODY

(od 1 stycznia 2008 r. należy badać w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej )

 • Legionella sp.

O wymaganym zakresie badań (monitoring kontrolny lub przeglądowy) decyduje lokalna Jednostka Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy nie dysponują Państwo informacją odnośnie akceptowanego przez Sanepid zakresu analiz mikrobiologicznych, pomożemy Państwu w ich ustaleniu.

W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Sprawdź ceny pakietów badań dla obiektów wypoczynkowo – rekreacyjnych.

BADANIA KĄPIELISK


KĄPIELISK

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli z dn. 8 kwietnia 2011 oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz mikrobiologicznych w zakresie:

KĄPIELISKA


KĄPIELISKA

Oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz mikrobiologicznych w zakresie:

 • Enterokoki
 • Escherichia coli

Zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącymi jakości wody w krytych basenach kąpielowych oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz mikrobiologicznych w zakresie:

 • Bakterie grypy coli
 • Escherichia coli
 • Gronkowce koagulazo – dodatnie
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C

Sprawdź ceny pakietów badań dla kąpielisk

BADANIA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY


JEDNOSTEK OŚWIATY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) oferujemy pobór próbek oraz wykonanie analiz dla jednostek oświaty.

Wodę zimną


Wodę zimną

– oznaczenia objęte monitoringiem kontrolnym:

 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli

– oznaczenia objęte monitoringiem przeglądowym:

 • Bakterie grypy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • Clostridium perfringes
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C

Wodę ciepłą


Wodę ciepłą

(od 1 stycznia 2008 r. należy badać w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej )

 • Legionella sp.

O wymaganym zakresie badań (monitoring kontrolny lub przeglądowy) decyduje lokalna Jednostka Inspekcji Sanitarnej. W przypadku, gdy nie dysponują Państwo informacją odnośnie akceptowanego przez Sanepid zakresu analiz mikrobiologicznych, pomożemy Państwu w ich ustaleniu.

W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Sprawdź ceny pakietów badań dla jednostek oświaty.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version