BADANIA FARMACEUTYKÓW W MATRYCACH ŚRODOWISKOWYCH


BADANIA FARMACEUTYKÓW W MATRYCACH ŚRODOWISKOWYCH

Wraz z coraz większym zużyciem leków wzrasta zanieczyszczenie środowiska farmaceutykami. Dlatego w krajach Unii Europejskie coraz częściej zwraca się uwagę na zanieczyszczenie środowiska farmaceutykami oraz diagnozowanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych substancjami leczniczymi. Substancje te m.in. w wyniku niewłaściwych procedur utylizacji leków, wydalania przez ludzi i zwierzęta, ze ścieków szpitalnych trafiają wraz ze ściekami komunalnymi do oczyszczalni komunalnych. W oczyszczalniach rzadko stosuje się nowoczesne metody oczyszczania ścieków ukierunkowane na tę grupę zanieczyszczeń. Substancje lecznicze wraz ze ściekami oczyszczonymi trafiają do wód powierzchniowych. W wodach powierzchniowych substancje czynne farmaceutyków z rosną szybkością ulegają procesom biodegradacji (od kilku minut do kilkudziesięciu dni). Leki trudniej rozkładające się w wodzie mogą ulegać procesom akumulacji w ekosystemach wodnych, co prowadzi do wzrostu toksyczności wobec ryb i mikroorganizmów wodnych. Mogą równie przenikać do wód gruntowych i są oznaczane w wodach pitnych, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. wykonuje w ramach grupy laboratoriów badania leków i ich metabolitów we wszystkich matrycach środowiskowych.

Wyślij zapytanie ofertowe
Zadzwoń

Przygotujemy korzystną ofertę współpracy.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version