Laboratorium od 1998 roku posiada akredytację.Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 213, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań. W 2005 roku podpisano umowę sublicencyjną z Polskim Centrum Akredytacji na mocy której, laboratorium jest uznanym laboratorium międzynarodowym i ma uprawnienia do stosowania połączonego znaku PCA/ILAC-MRA.

 

 

 

Laboratorium akredytowane w zakresie badań wód, ścieków, wyciągów wodnych, osadów, odpadów, gleb, paliw alternatywnych,gazów,pyłów,soli.

Ponadto posiadamy:

Decyzje Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach o zatwierdzeniu systemu jakości wykonywanych w Laboratorium OBiKŚ Sp .z o. o. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Decyzja nr 4 Ministra Zdrowia uprawniająca OBiKŚ Sp.zo.o. do wydania gminom uzdrowiskowym świadectw potwierdzających własności lecznicze naturalnych surowców leczniczych-wód,na podstawie przeprowadzonych badań

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług (WRU) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version