POMIARY HAŁASU


 

POMIAR HAŁASU

Pomiary hałasu – Oferujemy wykonanie pomiarów hałasu przemysłowego w środowisku,

zgodnie z aktualną metodyką referencyjną zał. nr 6 do

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291Akredytowana przez PCA metodyka umożliwia przeprowadzenie badań w sposób rzetelny i wiarygodny.

Ponadto w zakresie akustyki środowiskowej oferujemy:

  • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • pomiary hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
  • wyznaczanie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń.

 

Ekspertyzy oraz metody obliczeniowe wykonujemy za pomocą oprogramowania: SoundPlan 7.3, oraz HPZ 2001.Wykonujemy opracowania map akustycznych dla terenów narażonych na hałas w modelu obliczeniowym zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Oceniamy rozprzestrzenianie się hałasu, ekranowanie, odbicia, absorbcję terenu i powietrza zgodnie z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w Polsce, także z uwzględnieniem przestrzennej konfiguracji terenu, rodzaju pokrycia terenu oraz jego zabudowy i zagospodarowania.

 

Wykonane przez Naszych Specjalistów analizy akustyczne mogą służyć:

 

  • modelowaniu propagacji hałasu przemysłowego,
  • wyznaczaniu zasięgu oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych,
  • tworzeniu cyfrowych map hałasu, prezentujących rozkład pól akustycznych zasięgu izolinii hałasu,
  • identyfikacji najistotniejszych źródeł emisji hałasu,
  • prognozowaniu propagacji hałasu w środowisku pochodzącego od obiektów przed etapem budowy bądź po zmianie technologii produkcji,
  • sporządzeniu raportów oddziaływania na środowisko akustyczne,
  • wykonywaniu analiz porealizacyjnych w zakresie hałasu.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version