Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna
odpowiedź na realne potrzeby

 

„Wyposażenie akredytowanego laboratorium w Ośrodku Badań i Kontroli
Środowiska Sp. z o.o. w innowacyjny sprzęt badawczy„

 

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 1 095 745,50 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 445 425,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version