Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego — realna
odpowiedź na realne potrzeby

 

„Wyposażenie akredytowanego laboratorium w Ośrodku Badań i Kontroli
Środowiska Sp. z o.o. w innowacyjny sprzęt badawczy„

 

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 1 095 745,50 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 445 425,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie zaawansowanego systemu klasy LIMS (Laboratory Information Management System) w OBiKS Sp. z o.o.”

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności OBiKŚ SP. z o.o. poprzez inwestycję w nowoczesne zaplecze badawcze i techniczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 81 004.00 zł

Wartość projektu: 284 671.20 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie badań substancji priorytetowych”

Cel projektu: poszerzenie zakresu innowacyjnych usług realizowanych w oparciu o własne zaplecze badawcze.

Dofinansowanie projektu z UE: 390 950.00 zł

Wartość projektu: 1 373 910.00 PLN

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version