Informacja o wybranym wykonawcy:

Udzielono zamówienia na Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne ( 12 CPV: 48000000-8 )
1. INFORM-TECH Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 7/11, 41-800 Zabrze

249 970,00 złotych netto tj. 307 463,10 złotych brutto – oferta z dnia 07.02.207 roku
Zamówienia udzielono w dniu 06.04.2017 r.

Poniżej prezentujemy metodologie wyliczenia punktów i informacje z otwarcia ofert:
Cena – 100 % wagi oceny
Zamawiający dokonał oceny ofert przyznając punkty w ramach ofert, przyjmując zasadę że 1% wagi oceny = 1punkt. Cena ( C ) – punkt Kryterium cena zostanie obliczony według wzoru:(Cena oferty najtańszej netto /Cena oferty badanej netto) x 100 = liczba punktów (w %)

Zostały złożone 2 oferty:
1. Nazwa wystawcy oferty: INFORM-TECH Sp. z o.o.
Oferta (data wpływu oferty): 02.02.2017 r.
Czy oferta była aktualna na moment wyboru? TAK
Cena w złotych netto: 122 900,00
Cena w złotych brutto: 151 167,00
Podsumowanie oceny (sposób przyznania punktacji za poszczególne kryteria) :100 %
2.Nazwa wystawcy oferty: CSMS – Consulting & Software
Oferta (data wpływu oferty) : 07.02.2017 r.
Czy oferta była aktualna na moment wyboru? TAK
Cena w złotych netto: 185 500,00
Cena w złotych brutto: 228 165,00
Podsumowanie oceny (sposób przyznania punktacji za poszczególne kryteria):66,25 %
Data wyboru najlepszej oferty: 28.03.2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług (WRU) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version