OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA Sp. z o.o. w Katowicach zaprasza do złożenia ofert na sprzęt z zakresu IT

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

a) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe -1 sztuka

Laptop:

  • Matryca 15,6

  • Procesor i3 lub porównywalny

  • $GB HDD

  • System Windows

b) CPV: 48000000-8 Pakiet oprogramowania i systemy informatyczne-1 sztuka

MS Office w wersji 2016 BOX (lub nowsza)

2.Warunki udziału w postępowaniu.

Dopuszcza się złożenie oferty tylko na wybrane urządzenie. W postepowaniu nie mogą brać udział podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o.

3.Kryterium oceny.

Zostanie wybrania oferta o najniższej cenie. Dostarczenie sprzętu w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu wystawienia Zamówienia.

4. Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja 100 % ceny

5.Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2018 r., w siedzibie Spółki do godz. 10:00. na adres:

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
sekretariat
ul. Owocowa 8 40-158 Katowice
lub adres email: sekretariat@obiks.pl

Osobą wyznaczoną z ramienia Spółki do kontaktów z oferentami jest Prokurent Spółki Ewelina Cetera, email.: e.cetera@obiks.pl, tel. 32 259 70 36 wew.140

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie. Informujemy iż w przypadku braku klauzuli tajemnica przedsiębiorstwa oferty zostaną upublicznione.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version