OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA Sp. z o.o. w Katowicach zaprasza do złożenia ofert na sprzęt z zakresu IT

1. Opis przedmiotu zamówienia

a) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe -2 sztuki

Drukarka do drukowania naklejek kodów kreskowych do oznaczania próbek w pracowniach laboratoryjnych. Drukarka półprzemysłowa:

  • druk termiczny lub termotransferowy

b) CPV: 30200000-1 Czytnik kodów kreskowyc do pracowni laboratoryjnych – 2 sztuki

Czytnik ręczny, laserowy, interface USB,kody kreskowe – liniowe.

c) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe – 13 sztuk

Tablety do mobilnej komunikacji. Wymagane aby tablety były odpowiednio zabezpieczone do pracy w terenie. Minimalne wymagania:

  • rozmiar ekranu 10′

  • moduł WIFI

  • moduł karty sim (LTE)

  • android

  • 16GB

  • etui + rysik (mogą występować jako osobna pozycja)

d ) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe – 2 sztuki

Monochromatyczny tablet umożliwiający złożenie odręcznego podpisu i zaimportowanie go do dokumentu (w formacie pdf), lub do innej aplikacji. Wymagania:

  • ekran antyrefleksyjny
  • przekątna 4,5′
  • oprogramowanie do przekształcania podpisu odręcznego w elektroniczny

 

2.Warunki udziału w postępowaniu.

Dopuszcza się złożenie oferty tylko na wybrane urządzenie. W postepowaniu nie mogą brać udział podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o.

3.Kryterium oceny.

Zostanie wybrania oferta o najniższej cenie. Dostarczenie sprzętu w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu wystawienia Zamówienia.

4. Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja 100 % ceny

5.Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12 styczeń 2018 r., w siedzibie Spółki do godz. 10:00. na adres:

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
sekretariat
ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
lub adres email: sekretariat@obiks.pl

Osobą wyznaczoną z ramienia Spółki do kontaktów z oferentami jest Prokurent Spółki Ewelina Cetera, email.: e.cetera@obiks.pl, tel. 32 259 70 36 wew.140

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie. Informujemy iż w przypadku braku klauzuli tajemnica przedsiębiorstwa oferty zostaną upublicznione.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version